A szülés és a születés volt a fő téma az Ártó-Védő Társadalom Konferencián

 

A második alkalommal megtartott Ártó-Védő Társadalom Konferencia idei fő témája a szülés-születés volt. A hagyományteremtő szándékú konferenciát a Semmelweis Egyetem három szervezeti egysége – az Egészségtudományi Kar (ETK) Társadalomtudományi Tanszéke, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Magatartástudományi Intézete és az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Mentálhigiéné Intézete – közösen szervezte meg. A program harminchárom szekció előadást foglalt magába. Az eseménynek az egyetem Egészségtudományi Kara adott otthont.

Az Ártó-Védő Társadalom Konferencia célja fórumot és szakmai közösséget teremteni az egészség és társadalom kapcsolódásaival foglalkozó kutatók és kutatások számára, valamint a legújabb egészségszociológiai, orvosi szociológiai vizsgálati eredmények és módszerek bemutatása. A rangos szakmai eseményen minden évben nagy hangsúlyt kap az egészség szociális, mentális és lelki dimenziója. De lehetőség nyílik az egészségügyi szakemberek képzésével kapcsolatos oktatási tapasztalatok megosztására, valamint szakmai, kutatási együttműködések kialakítására egyaránt.

Az esemény a három intézmény képviselőinek köszöntőivel vette kezdetét június 8-án, pénteken. Az Egészségtudományi Kar képviseletében Dr. Vingender István oktatási dékánhelyettes elmondta, hogy a konferencia megszervezése egyfajta missziót is betölt az egyetem életében. A dékánhelyettes kiemelte, a társadalomtudományoknak helyük van az orvos- és egészségtudományok között, sajátos szervező, egyesítő szerepet játszva.

Szólt arról is, hogy az eredendően szociológiai indíttatású konferencia kibővült, számos társszakma csatlakozott az előadókhoz. Utalt rá, hogy Fukuyama amerikai filozófus szerint a mai társadalmak szétbomlásának egyik oka a szülésekhez, születésekhez kapcsolódó családi, társadalmi kérdések szétzilálódása.

A Mentálhigiéné Intézet igazgatója, Dr. Pethesné Dávid Beáta hangsúlyozta, a konferencia egyik fő célja megmutatni a társadalomtudományok jelentőségét. A szakember véleménye szerint hosszú távon is fontos, hogy a társadalomtudomány az egyetemen a megfelelő helyre kerüljön.

A Magatartástudományi Intézet nevében Dr. Susánszky Éva köszöntötte a résztvevőket. Mint arról az egyetemi docens beszámolt, a tavalyi konferencia sikeres volt, a legjobb előadásokból összeállítottak egy tematikus kötetet, amely a napokban jelenik meg. Hozzátette, az idei konferenciából is terveznek hasonló kiadványt. Felidézte, hogy az előző évi rendezvény hívószava a jövő orvoslása volt, a mostani pedig a jövő társadalmáról szólt.

A rendezvényen három plenáris és harminchárom szekció előadáson vehettek részt az érdeklődők. A konferencia fő témája a szülés-születés volt, de szó esett még a párválasztásról, a gyermekvállalásról és az egyszülős családokról is.