Értékelte tevékenységét a közmédia választási irodája

 

A Közmédia Választási Irodája (KVI) a választások végeredményének közzétételét követően, hétfőn megtartott ülésén értékelte munkáját és egyúttal befejezte tevékenységét.

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (DMSZ) és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) közvetlenül a választások hivatalos kiírása után, január 15-én hozta létre a testületet a törvényben rögzített választási feladatok szakszerű végrehajtásának irányítására és felügyeletére.

A Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója által vezetett választási iroda feladata az volt, hogy felügyelje a politikai reklámok, hirdetések, közlemények megjelenését, a választással összefüggő médiatartalmak kiegyensúlyozottságát, s együttműködjön a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal. Az irodához tartozott az esetleges vitás kérdések rendezése. Emellett kapcsolatot tartott a Nemzeti Választási Irodával és a Nemzeti Választási Bizottsággal, valamint az országos listát állító pártok kommunikációért felelős szervezeti egységeivel.

23 listát állító párt közül 16 élt a lehetőséggel

A DMSZ törvényben rögzített feladata, hogy közölje az országgyűlési választáson országos listát állító jelölőszervezetek politikai reklámjait összesen 600 perc időtartamban, amely időtartamot az országos listát állító jelölőszervezetek között egyenlő arányban kell felosztani azzal, hogy a pártlistát állító jelölőszervezetek politikai reklámjainak közzétételére rendelkezésre álló időkeret összesen 470 perc, míg a nemzetiségi listát állító szervezetek részére rendelkezésre álló időkeret összesen 130 perc.

Valamennyi jelölőszervezet tájékoztatást kapott a lehetőségről és a 23 listát állító párt közül 16 élt a lehetőséggel. A politikai reklámok sugárzása zökkenőmentesen zajlott.

További médiafelületet is biztosítottak a pártoknak

A törvényi kötelezettségen túl a DMSZ további médiafelületet is biztosított az országos listát állító jelölőszervezeteknek. A közmédia vezetőinek döntése alapján március 12. és 28. között öt-öt percben minden országos listát állító pártnak és minden listát állító nemzetiségi önkormányzatnak lehetősége volt a bemutatkozásra a közmédia kiemelt hallgatottságot, illetve nézettséget élvező élő műsoraiban: az M1 Ma Este című híradójában és a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A szereplések időpontját közjegyző jelenlétében sorsolták. A 23 jogosult párt közül 18, míg a 13 nemzetiségből 10 használta ki a felkínált lehetőséget.

A korábbi gyakorlatnak megfelelően az országos listát állító pártok számára a Nemzeti Választási Bizottság jogerős nyilvántartásba vételét követően a választások napjának végéig a nemzeti hírügynökség korlátlan, térítésmentes lehetőséget biztosított közleményeik kiadására az Országos Sajtószolgálaton (OS) keresztül. Valamennyi párt igénybe vette a szolgáltatást, a jelölőszervezetek összesen 688 OS-anyagot jelentettek meg az adott időszakban.

Az EBESZ megfigyelői három alkalommal tájékozódtak a Közmédia Választási Irodájánál a választással összefüggő törvényi kötelezettségekről, a tájékoztatási feladatokról, illetve ezek teljesítéséről.