Magyar kultúra napja: fotókiállítás és könyvbemutatók Kászonaltízen

 

Kiállítást és könyvbemutatót szervez a kászonaltízi művelődési házban Hargita megye tanácsa, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont és Kászon község polgármesteri hivatala a magyar kultúra napja tiszteletére – közölték a szervezők a Híradó.hu-val. A tárlaton, január 19-től az Orbán Balázs-ihlette fotókiállítás mellett a sajátos körülmények között élő és gazdálkodó gyimesiek mindennapjait is megtekinthetik fotókon.

A kiállítás egyik darabja A székelység története című kötet lesz, ez diákoknak és felnőtteknek egyaránt ajánlott olvasmány. Ennek szerzői pedagógusok, történészek, többek között Ferencz S. Alpár, Forró Albert, Hermann Gusztáv Mihály, Kádár Gyula, Novák Csaba Zoltán, Orbán Zsolt, Sepsiszéki Nagy Balázs, valamint Sztáncsuj Sándor József. A könyv a székelyekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat röviden és közérthetően foglalja össze minden korosztály számára .

Kelemen Lajos (Sepsiszentgyörgy): Gyimesek vidéke. Fotó: Hargita Megye Tanácsa / Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont

Kelemen Lajos (Sepsiszentgyörgy): Gyimesek vidéke (Fotó: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont)

Szintén az intézmény legfrissebb kiadványai közé tartozik a Több szem többet lát című néprajzi és helyismereti tanulmánykötet, amelynek szerzői udvarhelyszéki alkotók, mint Balázsi Dénes, Nagy Enikő, Gálfalvi Gábor, Jakab Rozália, Lőrincz Ilona, P. Buzogány Árpád, Sándor-Zsigmond Ibolya, Szente B. Levente és Zsidó Ferenc. A Piros bazsarózsa, kék házak és fakelenta című fejezet népélettel kapcsolatos írásokat, a Balladák, pástílusok, mondókák című néprajzi közléseket tartalmaz, illetve Kastélyok, iskolamesterek, gazdakörök címen főleg az elmúlt két évszázaddal kapcsolatos helyismereti közléseket gyűjtötte egybe a szerkesztő.

Falinaptár Haáz Rezső rajzaival

Igen rendkívüli és egyedi az a 2018-as falinaptár, amelyet szintén láthatnak a látogatók: a kiadvány székelyföldi népviseleteket mutat be Gyergyó vidékéről, Gyalakutáról és Siklódról, Felsőrákosról, Agyagfalváról, Petekről, Lövétéről, Kecsetből és Kisfaludból, Szolokmáról, Gyimesfelsőlokról, Székelymuzsnáról és Homoródalmásról. A múzeumalapító Haáz Rezső rajzait a család (örökösei) bocsátották az intézmény rendelkezésére, a színpompás viseletábrázolásokat Balázs Ödön válogatta és szerkesztette naptárrá.

Az élet íze című kiadvány néprajzi tanulmányokat és gyűjtéseket, közléseket tartalmaz. Szerzői szintén udvarhelyszéki személyek: Balázsi Dénes, Barabás László, Gálfalvi Gábor, Jakab Rozália, Lőrincz Ilona, Lőrincz József, Nagy Enikő, P. Buzogány Árpád, Szente B. Levente, akiknek helyismereti, néprajzi közléseit az elmúlt időszakban is több helyütt olvashattuk.

Vinczefi Laszlo (Sepsiszentgyörgy): Néni Gyimesfelsőlokon. Fotó: Hargita Megye Tanácsa / Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont

Vinczefi László (Sepsiszentgyörgy): Néni Gyimesfelsőlokon (Fotó: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont)

A kiadvány három nagyobb témával foglalkozik, három külön fejezetben. Szép élet… címmel szokásokról, ünnepekről, életmódról olvashatunk (katonáskodás és régi farsangi mulatságok, vizitáskodás és a szolgaság, májusfaállítás). A Katlanok, kutak című fejezetben mesterségekkel kapcsolatos írások követik egymást (hagyományos téglavetés, kútásás, tejfeldolgozás, cifrabunda, pipakészítés). A harmadik, terjedelmes fejezet (Miben futnak, fáradoznak?) néprajzi gyűjtéseket tartalmaz: falucsúfolókat, népi időjóslásokat és más hiedelmeket, virágneveket dédanyáink kertjéből, találós kérdéseket, táncszókat, kurjantásokat és húsvéti verseket, tájszavakat, balladákat, farkaslaki, rugonfalvi határneveket és azokhoz fűződő mondákat.

Hagyományok a mindennapokban

P. Buzogány Árpád–Salló Szilárd: Hagyományos életmód a mindennapokban című kötetének Csíki hétköznapok, illetve Gyimesi szokások és hiedelmek című fejezete Salló Szilárdnak az elmúlt 10 évben végzett kutatásaiból ad ízelítőt. A szövegek korábban más folyóiratokban, tudományos kötetekben is megjelentek, ez alkalommal tudománynépszerűsítő céllal, a szakirodalmat mellőzve és a saját kutatási eredményeket előtérbe helyezve láttak napvilágot.

Három további fejezet a csíki juhászat témaköréből való: az első a csíkmadarasi juhászok Naskalaton (Csíki-havasok) található pásztorszállását és annak eszköztárát, a második pedig a juhászévnek egy jelentős eseményét, az őszi juhelhányást mutatja be. A harmadik közlemény a pásztortárgyak díszítettségére fókuszálva, a Csíki Székely Múzeum néprajzi gyűjteményében található pásztorbotok mintakincsét tárja az olvasó elé. A csíki vonatkozású írások közül az utolsó tematikailag eltér a többitől, ez a közlemény egy csíkmadarasi rózsafüzér társulat tevékenységébe nyújt betekintést.

Bartok Izabella (Sepsiszentgyörgy): Gyimesfelsőloki ház. Fotó: Hargita Megye Tanácsa / Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont

Bartok Izabella (Sepsiszentgyörgy): Gyimesfelsőloki ház (Fotó: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont)

Második, gyimesi tematikájú rovatában a kiadvány a hiedelmekre és szokásokra helyezi a hangsúlyt. Előbb egy gyimesfelsőloki asszony hiedelmeit ismerheti meg az olvasó, majd a rontáshiedelmek egyik legveszélyesebb típusával, az urszitával találkozhat, végül a harmadik írás a gyimesi húsvéti ünnepkör elmaradhatatlan szokását, a tojásírást mutatja be. Az Egy kenyéren élnek című fejezetben P. Buzogány Árpád korábbi gyűjtéseit feldolgozó írásait olvashatjuk a fa megmunkálásáról, a kézművességről, illetve két udvarhelyszéki településsel, Kőrispatakkal és Gaggyal kapcsolatos közlést (a lakodalom régi rendje és állatnevek, illetve szólások, közmondások).

Orbán Balázs szemével

A 2002 óta Udvarhelyszéken szervezett fotótáborok válogatott anyagából összeállított harmadik Orbán Balázs-fotóalbum összesen 56 települést mutat be, 11 község: Máréfalva, Bögöz, Parajd, Székelyderzs, Siménfalva, Galambfalva, Farkaslaka, Románandrásfalva, Újszékely, Korond, Fenyéd községek minden faluját és tanyáját. A táborok szakmai vezetője és a képanyag válogatója Balázs Ödön, a Forrásközpont fotográfusa.

A 164 oldalas, színes, kemény kötésben kiadott album nem csupán képekkel mutatja be a településeket, hanem rövid leírásokkal is segíti az érdeklődőket a tájékozódásban. A településeket ismertető szövegeket Barabás Dénes, Fazakas Katalin, László-Velin Orsolya, P. Buzogány Árpád és Salló Szilárd állították össze.