„Minden színt szerettem volna megmutatni magamból” – Bagi Iván első verseskötete

 

Egy óriási műhelymunka eredményeként csaknem kétszáz verset írt, ezekből válogatott az első kötethez.

A törődés eredete címmel jelentette meg első verseskötetét a humorista Bagi Iván, aki azt mondja, valójában ezek a művek prózaversek (olyan költői szöveg, amelynek a formája próza – lapszéltől lapszélig terjed – és költői intenzitás jellemzi – a szerk.). Eddig nyolc kötete jelent meg, és inkább prózában tartotta magát erősebbnek, de ez mára – jelentős belső munka hatására – megváltozott.

Nyolc és huszonnégy éves kora között írta a verseket, ez után már úgy érezte, inkább a próza az ő asztala. Orbán János Dénes költő (a 2015-ben alakított budapesti Előretolt Helyőrség Íróakadémia vezetője – a szerk.) volt az, aki a személyes egyeztetések, beszélgetések, véleményezések után arra bátorította, keresse meg a helyét a líra világában, mert érdemes.

„Most ennek az önfejlesztésnek a közepén vagyok”

Bagi Iván úgy véli, mindkét műfaj – a próza és a líra is – közel áll hozzá, néha ugyan van keveredés, de mindegyik műfajban szívesen alkot. Jelenleg a prózaversek is nagyon népszerűek, ez a stílus nem von le a versek értékéből. Úgy véli, valahogy őszintébben, közvetlenebbül tud a prózaverseken keresztül megnyilvánulni, sem őt, sem az olvasót nem viszi el a forma, a kötött rím ritmusa.

Fotó:https://www.facebook.com/bagi.ivan/

Fotó:https://www.facebook.com/bagi.ivan/

Bagi Iván sokáig kereste a visszajelzést a műveire, ezt a kötetet is már régen ki szerette volna adni, de erre nem volt lehetősége. Korábban csak Fábry Sándornak, illetve különböző irodalmi folyóiratoknak küldte el a munkáit, de igazi segítség és vélemény helyett inkább csak sok szerencsét kívántak a jövőhöz.

Ezt az eredménytelenséget akarta feloldani azzal, hogy verseit később már nem szerkesztőknek, hanem kollégáknak, költőtársaknak küldte el. A párbeszédet, az eszmecserét kereste ezzel a lépéssel, ami be is vált, hiszen ezek a beszélgetések sokat segítettek a későbbi munkájában. Így találkozott Orbán János Dénessel. Ő látott fantáziát látott a műveiben. Ez a közös párbeszéd további fejlődésre és munkára sarkallta, átvizsgálta az addigi verseit, azok helyett, amelyeket nem talált elég jónak, újakat írt, mintegy 150-200 verset egy év alatt. Így született meg gyakorlatilag három kötetre való vers. Elindult egy értékes műhelymunka, és ennek köszönhető ez a verseskötet, amelynek volt egy szerkesztője, de a legtöbbet Orbán János Dezső segített a munkában.

Tematikus versesköteteké a jövő

Bagi Iván további kötetekben gondolkodik, elsősorban olyan tematikus összeállításokban, amelyek a személyes hangvétel mellett általános igazságokat is megfogalmaz. Költészetével értéket szeretne adni a közönségnek, amely nem kizárólag a művészi kombinatorikáról szól, hanem mondanivalója is van. Ebben még akár maradinak is tartja magát.

Következő tematikus kötetként lételméleti összeállításban gondolkodik, amely a létezés legalapvetőbb kéréseit feszegeti, azokat a tapasztalatokat, élményeket, amelyeket az elmúlt évtizedek alatt összegyűjtött. Az élet legfontosabb kérdéseire szeretne a maga szerény módján választ adni, Egy(ként) a semmiből.