Nyoma veszett Károlyinak Prágában, a felesége sem tudta, merre járhat

 

A Magyar Távirati Iroda tudósítója magánjelentésben tájékoztatta Budapestet arról 1920. október 2-án, hogy Károlyi Mihály, a Magyar Népköztársaság egykori elnöke eltűnt Prágában. Arra gyanakodtak, hogy a „fehérek” elrabolták az emigráns politikust. Érdekesség az MTVA Sajtóarchívumából.

Magánjelentésben számolt be a Magyar Távirati Iroda bécsi tudósítója 1920. október 2-án arról, hogy a Bécsi Magyar Újság Prágából azt jelentette: Károlyi Mihály, a Magyar Népköztársaság volt elnöke négy napja eltávozott prágai lakásából, és azóta nem találják, még a felesége, Andrássy Katinka sem tud a hollétéről semmit.

A tudósító beszámolt arról, hogy a bécsi magyar emigránsok között terjedni kezdett a hír, miszerint Károlyit „Prágába küldött fehérek” elrabolták. A Bécsi Magyar Újság szerkesztősége nyomban érdeklődött az ügyben a prágai „rendőr bizottságnál” és a Prager Tagblatt szerkesztőségénél is bővebb információért, de ott még csak Károlyi eltűnéséről sem tudtak.

Az MTI tudósítója leszögezi, hogy eszerint vajmi kevés lehet a valószínűsége annak, hogy a magyar politikust valóban elrabolták.

A tudósítás szerint a politikus „bécsi barátai” is Prágába utaztak, hogy kiderítsék, mi történt. Az MTI munkatársa kitért arra is, hogy a prágai sajtó az utóbbi időben támadásokat intézett Károlyi ellen, azzal a vádolták, hogy beavatkozik a cseh belpolitikába, tárgyalásokat folytat cseh politikusokkal, és ezzel veszélyezteti a köztársaság rendjét. Károlyi minderre úgy reagált: eszében sincs annak az államnak a rendjét zavarni, amely neki „menedéket adott”.

Az akkori legutolsó információk szerint Károlyi Mihály Prágában egy ismert szocialista politikusnál lakott, és „déli irányba” távozott el, egy esetleges merénylettől tartva. Károlyi az eset előtt nem sokkal hagyta el podjebrádi állandó lakását, hogy átmenetileg a cseh fővárosba költözzön.

Egy hónappal később újabb MTI-magánjelentés készült az ügyben. Ebben a bécsi tudósító arról számolt be a Wiener Montags-Zeitung alapján, hogy Károlyi Mihály Olaszországban „bukkant fel”, ahol a hírek szerint „szoros összeköttetésben” állt olasz bolsevistákkal.

Benedek Károly, a Neue Zürcher Zeitung Károlyival is kapcsolatban álló tudósítója ezzel kapcsolatban azt közölte, hogy a magyar emigráns politikus nem fölbukkant, hanem immár két hónapja Florezben (Firenzében – a szerk.) tartózkodik, elhagyta Csehországot, miután „élete ott a Horthy-ügynökök ismételt merényletei után nem volt többé biztonságban”. Rágalomnak nevezte azt is, hogy Károlyi bolsevistákkal tartja a kapcsolatot.

A „vörös gróf” ekkorra kezdett elszigetelődni az emigránsok körében is. A magát már szocialistának nevező, de a kommunistákkal is kapcsolatot kereső Károlyi erőteljesen agitált a Horthy-rendszer ellen, mígnem itthon 1923-ban hazaárulás és hűtlenség vádjával vagyonelkobzásra ítélték.

1934-ben feleségével Svájcba költöztek, majd Londonban és Párizsban éltek, igen szerény anyagi körülmények között. A második világháború után, 1946. február 14-én a nemzetgyűlés rehabilitálta, májusban hazatért. Később a Rákosi-rendszerrel szembefordulva másodszor is az emigrációt választotta.