Figyeljen, és elkerülheti a több százezres büntetést

 

Sokan nem tulajdonítanak nagy figyelmet a közüzemi mérőórák cseréjének. Pedig ha a fogyasztók nem járnak el körültekintően, nem tüntetik fel az ellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeiket, és szabálytalan vételezést állapít meg a szolgáltató, akkor akár több százezer forintos büntetést is kaphatnak.

Kevesen tudják, hogy a szolgáltató akár bírósághoz is fordulhat, ha nem engedik lecserélni a mérőt – hívta fel a figyelmet a Budapesti Békéltető Testület közleményében.

Földgáz-, villamos energia- és víziközmű-szolgáltatást szinte mindenki igénybe vesz, mégis sok fogyasztó nincs tisztában az ebből fakadó kötelezettségeivel – írták. Ez később könnyen vitára adhat okot a szolgáltatóval, még akár úgyis, ha a fogyasztó a legnagyobb jóindulattal jár el.

Budapest, 2012. március 8. A Numerus Gas Kft. szakembere plombát helyez egy újonnan felszerelt gázórára egy VI. kerületi lakásban. MTI Fotó: Marjai János

A Numerus Gas Kft. szakembere plombát helyez egy újonnan felszerelt gázórára egy VI. kerületi lakásban (Fotó: MTI/Marjai János)

Mivel egyre gyakoribbak a visszaélések, legelőször is érdemes meggyőződni arról a fogyasztóknak, hogy az illető valóban az-e, akinek mondja magát. Több olyan esettel találkozni ugyanis, hogy „álellenőrök” kérnek bebocsátást a fogyasztóhoz, akár azzal a titkolt céllal, hogy vagyontárgyait eltulajdonítsák.

Amennyiben nem engedik be a szolgáltató embereit, akkor az akár az illetékes járásbírósághoz is fordulhat. Amennyiben a fogyasztót már kétszer írásban felhívták a fogyasztó figyelmét arra, hogy biztosítsa a szolgáltató bejutását, azonban az sikertelen volt, a fentiek szerint a szolgáltató szintén bírósághoz fordulhat.

Mire kell ügyelni a gáz- és villamosmérők cseréjekor és ellenőrzésekor?

A Békéltető Testület felhívta a figyelmet arra, hogy miután a fogyasztó beengedi ingatlanába a szolgáltató embereit, fontos, hogy az ellenőrzés során végig jelen legyenek. Az ellenőrzésnél jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmát a fogyasztónak feltétlenül el kell olvasnia.

Nem szabad elfeledni azt sem, hogy ha bármilyen rendellenességet találnak az ellenőrzés során, és ez alapján az órát le akarják cserélni, annak szigorú szabályai vannak. Leszerelés előtt ugyanis a szolgáltató embereinek az órát le kell fényképezni, sőt annak becsomagolt állapotáról is fényképet vagy felvételt kell készíteni. A fogyasztó ebből jogosult egy példányra – emelték ki.

Gázóra méri a fogyasztást egy budapesti lakásban (Fotó: MTI/Marjai János)

Fontos egyúttal megőrizni minden papírt, ami a mérővel kapcsolatos, ez ugyanis később fontos bizonyíték lehet a fogyasztók kezében vita esetén. Amennyiben az órák cseréjének költségéről beszélünk, meg kell különböztetni két esetet. Ha az óra hitelességi ideje lejárt, a szolgáltatót terheli a cserélési költség. Amennyiben a mérőóra hibás, a fogyasztónak be kell ezt jelenteni, majd egyedi elbírálás során derül ki, hogy a bevizsgálási díj kit terhel.

Hozzátették: érdemes bizonyos időközönként ellenőrizni, hogy a mérőóra sérülésmentes-e, illetve hogy megfelelően működik-e.

Mire kell ügyelni a vízóracsere során?

A földgáz- és a villamos energia szolgáltatásokkal ellentétben a vízóra tulajdonosa a fogyasztó, így a lejárt hitelességű óra miatt a csere költségeit itt már ő viseli. A hibás mérés esete ugyancsak kivétel, mivel, ha a pontossági vizsgálaton az óra megfelel, úgy a költség azt terheli, aki a vizsgálatot kezdeményezte, amennyiben pedig nem felelt, meg, úgy a díjat az óra tulajdonosa állja. B

ármilyen okból kerül sor a vízóra cseréjére, ebben az esetben is jegyzőkönyvet kell felvenni például a csere okáról, időpontjáról, a lecserélt és a felszerelt óra adatairól, mérőállásáról, állapotáról és a jegyzőkönyvet át kell adni a fogyasztónak.

Fontos tudni, ha a víziközmű-szolgáltató – az üzletszabályzat szerinti – kötbért támaszt, mert szerződésszegésre hivatkozik, akkor ennek megtörténtét neki kell bizonyítania. Szerződésszegés lehet például a fogyasztó részéről, ha a vízmérőóra ellenőrzését, a hibás óra javítását, hitelesítési vagy egyéb okból történő cseréjét, vagy leolvasását a szerződésben leírtak szerint nem teszi lehetővé, vagy ha a javításra, cserére, karbantartásra és az elfagyás elleni védelemre maga köteles, utóbbiakról nem gondoskodik. De ugyanígy ide tartozik az az eset, ha a víziközmű-szolgáltatás igénybevételére szabálytalanul kerül sor.  

A fontos tudnivalókról ide kattintva bővebben tájékozódhat.