Csoportos adóalanyiság: eljött az utolsó pillanat

 

A 2019. január 1-jétől – bizonyos komplex feltételek teljesülése esetén – a hazai kapcsolt vállalkozások is választhatják a csoportos adóalanyiságot. A cégeknek 2019. január 1–15 között kell az erre vonatkozó nyilatkozatot benyújtaniuk az adóhatóságnak. A határidő jogvesztő.

Legkésőbb január 15-ig kell eldönteniük a kapcsolt vállalkozásoknak, hogy szeretnének-e csoportos adóalanyiságot vagy sem – hívja fel a jogvesztő határidő kapcsán a társaságok figyelmét a MAZARS. Ha ugyanis elmulasztják az erre vonatkozó kérelem beadását, akkor már csak 2020-tól választhatják ezt a lehetőséget.

„A csoportos adóalanyiság létrehozásával a kormány elsődlegesen a kapcsolt vállalkozások versenyképességet kívánta javítani, de a lehetőség az érintetteknek érdemi adómegtakarítást és adminisztratív könnyítéseket is jelenthet. A szabályozás még a szakemberek számára is rendkívül komplex: sok tényezőt és számos feltételt figyelembe kell venni ahhoz, hogy valamennyi előny elérhető legyen. Ezek közül pedig az a legfontosabb, hogy nem minden kapcsolt vállalkozás felel meg automatikusan a csoportos adóalanyiság követelményeinek” – hangsúlyozta H. Nagy Dániel, adóigazgató.

Rámutatott: a csoportos adóalanyiság érdemben egyszerűsítheti a csoporttagok közti transzferárazást, hiszen a tagok az egymással folytatott ügyleteikre vonatkozóan nem, vagy csak részben kötelesek alkalmazni a transzferárazási szabályokat. Ebbe – bizonyos feltételek teljesülése esetén – a transzferár-dokumentáció elkészítésének kötelezettsége és az adóalap kölcsönös módosítására vonatkozó rendelkezés is beletartozik.

Bővebben a témáról itt olvashat.