Az adózón múlik, lesz-e bírság

 

Augusztustól az adózó magatartásán múlik, hogy kap-e bírságot a adóhivataltól az elmulasztott vagy késedelmes, hibás online számlaadat-szolgáltatás miatt. Ha minden tőle telhetőt megtett az adatszolgáltatás teljesítése érdekében, akár mentesülhet is a szankció alól.

A 2018. július 1-jétől bevezetett online számlaadat-szolgáltatás kapcsán a Pénzügyminisztérium és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) július végéig biztosított szankciómentességet, ha az adózó regisztrált az onlineszámla-rendszerben és az adatszolgáltatást ugyan utólag, de legkésőbb a hónap végéig teljesítette az adóhatóságnak – tájékoztatott a NAV.

A szankciómentes időszak lejártával az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, késedelmes, hiányos, hibás vagy valótlan adattartalmú teljesítése mulasztási bírságot vonhat maga után. A bírság felső határa magánszemély esetén kétszázezer forint, egyéb adózó esetén pedig ötszázezer forint számlánként.

Amennyiben a számlák adatainak online beküldése továbbra sem biztosított, az állami adó- és vámhatóság azt vizsgálja, az adózó megtett-e minden tőle telhetőt a felkészülés és az adatszolgáltatás teljesítése érdekében. Azaz például regisztrált-e az onlineszámla-rendszerben, megindította-e a szükséges fejlesztéseket, és azok folyamatban vannak-e.

A NAV a mulasztás szankcionálásáról a körülmények mérlegelését követően dönt. Az esetlegesen kiszabandó mulasztási bírság összegét az adózási érdeksérelemmel arányosan állapítja meg, és a jogszabály lehetőséget ad arra is, hogy ha az adózó minden tőle telhetőt megtett, a NAV akár el is tekinthet a szankcionálástól.