Katalin Szili: Nu putem permite regrese în domeniul asigurării drepturilor comunitare

 

Uzhorod, joi, 12 iulie 2018 (MTI) - Asigurarea drepturilor comunitare este cea mai importantă problemă politică pentru maghiarii din Ucraina Subcarpatică şi nu putem permite regrese în acest domeniu - a afirmat Katalin Szili, însărcinatul prim-ministrului joi la Uzhorod, cu ocazia decernării diplomelor de master absolvenţilor Departamentului Educaţional-ştiinţific Ucraineano-Maghiar al Universităţii Naţionale din Uzhorod.

Katalin Szili a declarat telefonic agenţiei ungare de presă MTI
că în salutul adresat proaspeţilor absolvenţi, le-a mulţumit
acestora pentru perseverenţa lor şi a accentuat importanţa pe care
o are din punctul de vedere al unei comunităţi intelectualitatea
care îi făureşte viitorul. Ea a informat MTI că i-a încurajat pe
absolvenţi să-şi păstreze identitatea şi limba maternă, respectiv
să-şi arate ataşamentul faţă de ceea ce le aparţine, inclusiv faţă
de plaiurile lor natale, rămânând maghiari şi membri ai acestei
naţiuni chiar dacă vor pleca pentru o perioadă în străinătate
pentru a dobândi experienţă. Însărcinatul prim-ministrului a mai
atras atenţia absolvenţilor că a servi în permanenţă naţiunea lor
şi comunitatea mai restrânsă din care provin este un lucru
important.

În discursul rostit, Katalin Szili a subliniat că garantarea
drepturilor comunitare este în prezent problema politică cea mai
importantă pentru maghiarii din Ucraina Subcarpatică, fiindcă
aceste drepturi facilitează învăţământul în limba maternă, precum
şi rămânerea şi propăşirea pe plaiurile natale. “Nu putem permite
regrese în acest domeniu, deoarece drepturile respective sunt
garantate deopotrivă prin tratate internaţionale şi acorduri
bilaterale, care sunt importante şi pentru naţiunea majoritară” – a
punctat politicianul. Ea a adăugat: dacă Ucraina doreşte să se
apropie de Uniunea Europeană nu poate respinge valorile comunitare,
ci dimpotrivă trebuie să le respecte.

Însărcinatul prim-ministrului a relevat audienţei că Ungaria
are interesul de a stabili relaţii de bună vecinătate cu Ucraina,
ceea ce este posibil numai dacă fiecare respectă valorile comune şi
drepturile omului, inclusiv dreptul la păstrarea identităţii
naţionale. Ea a amintit că specialitatea de limbă şi literatură
maghiară, destinată instruirii profesorilor, există de 55 de ani în
cadrul universităţii din Uzhorod, iar Departamentul de Hungarologie
de aproape trei decenii.

Katalin Szili a reiterat: guvernul maghiar acordă şi va acorda
şi în viitor orice sprijin financiar sau moral necesar pentru a
facilita rămânerea membrilor comunităţii maghiare din Ucraina
Subcarpatică pe plaiurile lor natale.