A Buda-Cash eljárás minden mozzanata soronkívüliséget élvez

 

Egy összetett, számos problémát felvonultató gazdasági per idő- és munkaigénye lényegesen nagyobb egy átlagosnak tekinthető polgári per, kiváltképp pedig egy egyszerűsített eljárásban történő bíróság elé állítás időtartalmánál. A Buda-Cash felszámolója által SAXO Bank A/S ellen indított gazdasági peres eljárás pedig egy különösen komplex ügyet takar.

A felek 2015 elején kötöttek egy megállapodást, melynek értelmében a Buda-Cash-nek egy nagyobb összeget kellett megfizetni a SAXO Bank A/S számára. A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtt folyamatban lévő ügy lényege, hogy a Buda-Cash felszámolója 2015 októberében bíróság előtt támadta meg a fenti megállapodás érvényességét.

A szerződés érvénytelenségének megállapítását indítványozták

A felszámoló a csőd és felszámolási eljárásról szóló törvény értelmében indítványozta a szerződés érvénytelenségének megállapítását, valamint érvénytelenség esetén egy jelentősebb összeg megfizetésére kérte kötelezni a SAXO Bank A/S-t.

A bíróságnak egy ilyen eljárásban több körülményt is vizsgálnia kell, ami hosszabb bizonyítási eljárást tesz szükségessé. Vizsgálni kell például azt, hogy a felperes a keresetét határidőn belül terjesztette-e elő, valamint állást kell foglalnia abban a kérdésben, hogy fennállnak-e a felperes által hivatkozott érvénytelenségi okok.

Amennyiben például a fenti kérdésekben a felek egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesznek, úgy a bíróság bizonyítási eljárást folytat le, amelynek keretében többek között kihallgatja a felek által megnevezett tanúkat.

A Buda-Cash Brókerház debreceni irodájának helyt adó épülete 2015. február 25-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

A Buda-Cash Brókerház debreceni irodájának helyt adó épülete 2015. február 25-én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

A bizonyítási eljárás időigényes tevékenység

Ellentmondó nyilatkozatok esetén egyébként általános gyakorlat az, hogy a felek nagy terjedelmű bizonyítási indítványokat terjesztenek elő – a bizonyítási eljárás pedig egy különösen bonyolult jogi megítélésű ügy esetén nagyon időigényes tevékenység.

A konkrét ügy kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy a Buda-Cash, valamint a SAXO Bank A/S által kötött szerződés jogi értékelése olyan összetett feladat, amely a felek észrevételeit is figyelembe véve már önmagában több tárgyalási nap tartását indokolja.

Az értékelés nehézségét jelen esetben az adja, hogy egyrészt a hivatkozott szerződés nem egy szokványos megállapodás, másrészt a felek között már 2015 januárját megelőzően is hosszabb ideje fennállt egy több szerződésből álló kapcsolat. A bíróságnak ilyen esetben az eljárás során azt is vizsgálnia kell, hogy ebbe a hosszabb ideje fennálló szerződéses viszonyba hogyan illeszthető be a jelen perben támadott megállapodás, összhangban van-e a korábbi szerződésekkel.

Kiemelt ügyként kezelik a pert

A bíróság kiemelt ügyként kezeli a Buda-Cash felszámolója által a SAXO Bank A/S ellen indított pert, ami azt jelenti, hogy az eljárás minden mozzanata soronkívüliséget élvez.

Bár a bíróság érzékeli, hogy az úgynevezett Buda-Cash-ügyeket nagy nyilvánosság övezi, ugyanakkor a bizonyítási eljárás során elhangzó információk – például üzleti titok, bank- és értékpapír titok stb. – zárt tárgyalás tartását indokolják, amelyre mindkét fél egybehangzó kérelme alapján került sor.

Ez egyben magyarázatot ad arra a felvetésre is, hogy a bíróság miért nem ad – mert ilyen esetben nem adhat teljes körű – felvilágosítást az ügy alakulásáról.