Korszerűsítik a Szegedi Tudományegyetem épületeit

 

Régóta nem tapasztalt fejlődés előtt áll a Szegedi Tudományegyetem (SZTE). Az intézmény a közeljövőben kormányzati és uniós támogatással induló beruházásoknak köszönhetően lehetőséget kap a 21. század követelményeinek megfelelő oktatási, kutatási és gyógyítási infrastruktúra kialakítására. Korszerűsítik többet között a fül-orr-gégészetet, felújítják az Állam-és Jogtudományi Kar épületét, és elkezdődik az Élettudományi Központ előkészítése is.

Az intézmény által elnyert uniós támogatások és a hazai forrásból megvalósuló beruházások mindegyike hozzájárul az Egyetem Intézményfejlesztési Tervében meghatározott stratégiai célok megvalósításához az oktatás, kutatás és gyógyítás terén.

Prof. Dr. Szabó Gábor, az SZTE rektora elmondta, az intézmény évtizedek óta görgeti maga előtt a problémát, hogy miközben munkatársai nemzetközi színvonalú eredményeket érnek el, az épületek katasztrofális állapotban vannak.

Kormányzati forrásból valósul meg a Zeneművészeti Kar rekonstrukciója

Dr. Fendler Judit kancellár közölte, az SZTE tavalyi és idei sikeres pályázati tevékenysége az oktatás-kutatás és a kutatás-fejlesztés kiválóságát javítják. Ezek közül kiemelte az egészségtudományi képzések gyakorlati és elméleti hátterét javító beruházásokat.

Kormányzati forrásból, mintegy 3 milliárd forintból valósul meg a Zeneművészeti Kar – a Tukats-ház – teljes rekonstrukciója és bővítése, innovatív oktatástechnikai eszköztárral felszerelt gyakorlótermek és koncertterem kialakítása.

Kormányhatározat született arról is, hogy 650 millió forintból elkezdődhet az Állam- és Jogtudományi Kar épületének felújítása. Az oktatási terek bővítését is eredményező rekonstrukció során visszaállítják az egykori kupolát és toronyszobát, befedik az udvart, alatta pedig a tervek szerint 130 fős előadótermet alakítanak ki.

Az igazságügyi tárca nemzeti kiválósági és tanulmányi jogászösztöndíjait elnyert hallgatók a Szegedi Tudományegyetem központi épülete előtt 2016. április 16-án. MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely

Az igazságügyi tárca nemzeti kiválósági és tanulmányi jogászösztöndíjait elnyert hallgatók a Szegedi Tudományegyetem központi épülete előtt 2016. április 16-án. MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely

Emelkedik a betegellátás színvonala

Hazai forrásból indulhat el a Fül-Orr-Gége Klinika az 1920-as években emelt tömbjének korszerűsítése és bővítése. Az egykor a Gyermekklinika fertőző osztályaként működő épület sem méretében, sem belső kialakításában nem felel meg az ellátási igényeknek. A gyermek fül-orr-gégészet integrálása pedig tovább nehezítette a helyzetet.

A betegellátás színvonalának emelését és az optimális betegút-szervezést teszi majd lehetővé a „Fejközpont” felépítése. Kormányzati támogatásnak köszönhetően, nyugat-európai mintákat követve egy helyre kerülhet a szemészeti, fül-orr-gégészeti, arc-állcsont-sebészeti és ideg-sebészeti, valamint az ehhez a területhez kapcsolódó speciális onkológiai ellátás. A Fül-Orr-Gége Klinika felújítása és a „Fejközpont” építése mintegy 10 milliárd forintból történhet meg.

Elkezdődhet az SZTE régóta tervezett – az élettudományi képzéseknek, kutatásoknak, fejlesztéseknek és ipari együttműködéseknek helyt adó – Élettudományi Központjának előkészítése is.

1,75 milliárd forintból elkezdődhet az ELI Science Park területének előkészítése

Mintegy 4,8 milliárd forintos kormánytámogatással elkezdődhet a Klinikai Központ – elsősorban képalkotó diagnosztikai – eszközparkjának megújítása, és ezáltal a betegellátási, a kutatási és az oktatási tevékenység szinergiáinak jobb kihasználása.

A Klinikai Központ 591 millió forintnyi többletkapacitásának befogadásáról is született döntés, fedezetet teremtve ezzel korábban nem finanszírozott ellátásokra.

A kutatási infrastruktúra terén a legnagyobb eredmény az a kormánydöntés, aminek révén 1,75 milliárd forintból elkezdődhet az ELI Science Park területének előkészítése. Egy meglévő épület szintén kormányzati forrásból történő átalakítása révén pedig megvalósulhat a Science Park első projektje, az Inkubátor ház építése, amely laboratóriumokkal és egyéb kutatás segítő infrastruktúrával ad otthont a HCEMM (Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine) projektnek.