Négymillióról indítják Buda és Pest tájleírásának ritka albumát

Ady Endre autográf képeslapjával köszön be negyvenedik, jubileumi aukcióján a Krisztina Antikvárium. A Párizsban feladott képeslap érdekessége, hogy az író az újonnan induló szabadkőműves újság iránt érdeklődik öccsétől.

Tegyük hozzá, nem véletlen Ady érdeklődése, hiszen abban az időben (1912. május 3-án) vették föl Csáth Gézával együtt a Martinovics Páholyba.

Földváry Antal az antikvárium vezetője lapunknak elmondta: gondos gyűjtés és válogatás előzte meg a decemberi árverést. Így nemcsak Ady, de két Radnóti kötet mellett Krúdy Gyula, József Attila, Móra Ferenc, Szerb Antal és egy védett, Márai Sándornak szóló Kosztolányi dedikáció is kalapács alá kerül. A korábbi idők szerzőinek kézjegyei közül kiragyog egy ritkaság, Virágh Benedek Thaliája, amelyet „Tekintetes Tudós Bene Ferenc Úrnak” küldte a magyar ódaköltészet mestere. Az 1813-as első kiadáshoz Horatius fordításokat is hozzákötöttek.

Ady Endre eredeti párizsi képeslapja.

Ady Endre eredeti párizsi képeslapja Párizsból öccsének Lajosnak

 

Ennél is nagyobb az érdeklődés Bessenyei György Az Eszter-Házi Vígasságok című unikális műve iránt, amely talán a legritkább irodalmi első kiadás, így kissé haragos ára (1,2 millió forint) is ezt tükrözi. Eszterházy Miklós, aki pompakedveléséért kiérdemelte a “Fényes” melléknevet, korának legnagyobb műkincsgyűjtője, ugyanakkor irodalmi, zenei mecénása is volt. Zenetörténeti tény, hogy az őt meglátogató Mária Terézia így búcsúzott el tőle: “Ha jó operát akarok látni, Eszterházára kell utaznom!” Ezt a”Eszterházi tündérvilágot” örökítette meg hosszú alkalmi versben 1772-ben a verselő testőr, Bessenyei György, aki maga is sokat ült a herceg asztalánál.

Bessenyei György: Az Eszter-Házi Vígasságok című könyvének borítója.

Bessenyei György: Az Eszter-Házi Vígasságok című könyvének borítója.

Természetesen Széchenyi István sem maradhatott ki a kínálatból. Három kötete közül a legizgalmasabb a Javaslat a magyar közlekedés ügy rendezésérül, mert ebben az alábbi (ál)dedikáció is megtalálható:  ”Melczer Istvánnak tisztelettel Gróf Széchenyi István”. A legnagyobb magyar ugyanis a kinyomtatott kétezer kötetből hétszázat szétküldött barátainak, s valószínűleg tudtával valamelyik munkatársa írta a kötetekbe a dedikációkat.
A régi magyar vagy magyar vonatkozású könyvekből több szép kiadásra lehet majd licitálni. Apáczai Csere János Magyar enciklopédiája egymillió forintról indul, Jan Comenius Látható világának első, 1685-ös lőcsei kiadásának mindössze négyszázezer forint lesz az első licitje.

Természetesen nemcsak a régi századok jelenek meg a kínálatban: Weöres Sándor két kézzel írt verse is gyűjtőkre vár, amelyek közül Az ismeretlen kedveshez címűnek szövege eltér a Tiszatájban később megjelenttől. A Weöres egykori kedveséhez Kézdy Elzához írta a költeményt egy 1947-es székesfehérvári találkozás nyomán.

Egy Tokaj várát ábrázoló kép Georg Hoefnageltől.

Egy Tokaj várát ábrázoló kép Georg Hoefnageltől.

Különösen értékes metszetek is gazdára találhatnak december harmadikai budapesti árverésen, így Georg Hoefnagel várakat és városokat ábrázoló mestersorozata, amely 22 magyar vonatkozású lapon 25 város képét tartalmazza. Ez 1572-től kezdődően jelent meg hat díszes kötetben. Négymillió forintról indul a liciten, kísértetiesen megegyezik az ára a legbecsesebb magyar vonatkozású kiadványok egyikével, az 1837-ben Bécsben kiadott Buda és Pest Szabad Királyi Városainak tájleírásával. Ez a gyönyörű album a négy térképen kívül 76 fővárosi látképet, nevezetességet tartalmaz. A térkép különlegességet – négymilliós ára ellenére komoly érdeklődés övezi.