Elkészült a történelemérettségi-feladatok megoldása - Tekintse meg az M1 videóját!

A matematika után ma a történelem vizsgatételeit is megoldotta az M1 aktuális hírcsatorna által felkért tanár.

Az érettségik harmadik napján a történelem írásbeliket tartották. A köznevelési államtitkárság tájékoztatása szerint középszinten 1254 helyszínen 74 ezer 626 vizsgázó, emelt szinten 113 helyszínen 6372 diák tett érettségit ma. (Történelemből középszinten angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, spanyol, szerb és szlovák nyelven; emelt szinten angol, francia, horvát, német, spanyol, szerb és szlovák nyelven is tettek vizsgát.)

A történelem középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tartott. Az írásbeli vizsga két feladatsorból állt, az egyszerű, rövid választ igénylő feladatok, valamint a szöveges (kifejtendő) feladatok megoldásából. A vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatta meg az egyes feladatok között, és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatta. Az írásbeli feladatsort mintegy 60 százalékban a magyar, 40 százalékban pedig az egyetemes történelemhez kapcsolódó feladatok alkották. Az összes feladat mintegy felét a 19. és a 20. század történelme adta.

Az emelt szintű írásbeli 240 percig tartott. A vizsga két feladatsorból állt (I. egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása, II. szöveges - kifejtendő - feladatok megoldása). A vizsgázó először az I. feladatlapot oldotta meg, a dolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjtötte, ezután került sor a II. feladatlap kiosztására és megoldására. Az írásbeli feladatsor megoszlása hasonló a középszinthez, és a segédeszközök is megegyeznek.

A feladatok megoldását központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján értékelik.