Szombattól változik egyes gazdasági szervezetek statisztikai besorolása

Az új Ptk.-val módosul a gazdálkodási formák osztályozásán belül elfoglalt helyük, de ezzel nincs teendőjük, mert a KSH az új GFO-kódokat fordítókulcs segítségével meghatározza és átadja a cég-, illetve adónyilvántartást vezető hatóságok részére..

A tájékoztatás szerint, mivel ez az osztályozás a statisztikai számjelnek a harmadik elemét alkotja, megváltozik az érintett gazdasági szervezetek statisztikai számjele. Az újonnan kialakított osztályozásban a betéti társaságok és a közkereseti társaságok a jogi személyiségű vállalkozások közé kerülnek - a nonprofit bt-k és kkt-k a jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek közé.
A civil szervezeteken belül egy csoportba kerülnek a pártok, érdekvédelmi szervezetek, a szövetségek és az egyesületek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei. Új tételei az osztályozásnak március 15-étől a szabadalmi irodák, a nemzetiségi egyesületek és a pártalapítványok.

A változások a következő gazdasági szervezeteket érintik: közkereseti társaság, betéti társaság, európai részvénytársaság, európai szövetkezet, magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés, európai területi együttműködési csoportosulás, víziközmű-társulat, egyéni cég, egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás, máshová nem sorolt, jogi személyiség nélküli vállalkozás, szakszervezet, munkavállalói érdekképviselet, munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet, szövetségek, nonprofit közkereseti társaság, nonprofit betéti társaság, nonprofit szociális szövetkezet. Március 18-ától a gazdasági szervezetek az aktuális statisztikai számjelüket ingyenesen lekérdezhetik a KSH honlapjáról.