Vatikáni diplomaták a magyar holokausztban

Angelo Rotta apostoli nunciusnak és munkatársának, Gennaro Verolinónak a magyarországi zsidók mentésében végzett tevékenységének részleteit fedi fel Matteo Luigi Napolitano olasz történész könyve, melyet a Római Magyar Akadémián mutattak be.

A Budapest igazai. A vatikáni diplomaták szerepe a Soában című olasz nyelvű könyv új fejezetet képvisel az 1930-1945 között Budapesten apostoli nunciusként szolgáló Angelo Rotta és akkori fiatal munkatársa, Gennaro Verolino szerepének megismerésében. Az 1965-ben elhunyt Rotta érseknek 1997-ben adományozta a Világ Igaza címet a Jad Vasem Intézet jeruzsálemi holokauszt emlékmúzeum. A 2005-ben kilencvenévesen elhunyt Verolino érsek szintén posztumusz, 2007-ben kapta meg ugyanezt az elismerést.

Matteo Luigi Napolitano történészként Verolino érsek magánlevéltárát dolgozta fel, melyet az érsek rokonai őriztek meg.
A vatikáni San Paolo kiadónál megjelent kötetet a Balassi Intézet-Római Magyar Akadémián (RMA) a szerző jelenlétében mutatták be szerda este. Többek között felszólalt Andrea Riccardi történész, a Szent Egyed katolikus közösség elnöke. Riccardi hangoztatta, a történésznek nem az ítélkezés, hanem a megértés a feladata. Hozzátette: Verolino érsek példája mutatja, hogy a zsidó lakosság mentése nem egyéni hőstettekből állt, intézményes mentőhálózatról volt szó, mely a Szentszék, a pápa és a helyi társadalom támogatása nélkül elképzelhetetlen lett volna.

A könyvbemutatón jelen volt a vatikáni konzisztóriumra Rómába érkezett Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.